Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2 1995 vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č 2 1995.pdf

OZV č. 3 1997 o  vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníků obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.pdf

OZV č. 4 1997kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3 1997.pdf

OZV č.1 1999 kterou se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstrańováním sněhu a náledí, a kterou se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.pdf

OZV č. 3 1999 o vyhlášení urbanistické studie pro obec Střeň.pdf

OZV č. 1 2001 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3 1997.pdf

OZV č.3 2002 kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Střeň+ příloha č.1,2,3,4.pdf

OZV č.2 2003 O ochraně veřejného pořádku a zeleně.pdf +příloha č.1 k vyhlášce 2 2003.pdf zrušená

OZV č.1 2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2 1996, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole.pdf

OZV č.1 2005.pdf kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002 o vyhlášení závazných  částí územního plánu obce Střeň

14.7.1995

 

11.9.1997

2.12.1997

 

20.12.1999

15.4.1999

4.7.2001

15.11.2002

15.4.2003

1.1.2005

 

30.9.2005

OZV 1/2010 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -zrušena

1.1.2011

OZV -2/2010 - O místním poplatku ze psů - zrušena 1.1.2011

OZV 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střeň - zrušena

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  -  zrušena                                                                                    

                  26.6.2015

           1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška obce Střeň č.1-2016, o nočním klidu.pdf - zrušena

 

       31.12.2016       

       

OZV č. 1-2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střeň.pdf [0,15 MB].pdf.pdf - zrušena

OZV obce Střeň č. 1-2019 o poplatku za komunální odpad.pdf - účinnost od 1.1.2020 - zrušena

OZV Obce Střeň č. 2-2019 o místním poplatku ze psů.pdf - účinnost od 1.1.2020 

OZV č.1-2020 obce Střeň o poplatku za komunální odpad.pdf - účinnost od 26.6.2020 - zrušena

OZV č.1-2021 obce Střeň o nočním klidu.pdf - účinnost od 20.3.2021-zrušená

OZV č.2-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf - účinnost od 1.1.2022

OZV č.3-2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf - účinnost od 1.1.2022 - zrušená

Obecně závazná vyhláška obce Střeň o nočním klidu.pdf - účinnost od 29.3.2023 - zrušená

OZV obce Střeň, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střeň.pdf - účinnost od 19.9.2023

OZV obce Střeň o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf - účinnost od 1.1.2024

OZV obce Střeň o místním poplatku ze psů.pdf - účinnost od 1.1.2024

OZV - Obec Střeň o nočním klidu.pdf - účinnost od 9.3.2024

22.12.2018

Nařízení obce

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Vybrané směrnice obce

Směrnice pro nakládání s osobními údaji.pdf

Směrnice č. 22022 pro Obecní kamerový monitorovací systém.pdf

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň

Jednaci rad zastupitelstva obce Stren.pdf 

Vnitřní organizační směrnice č. 1-2022 – Poskytované služby a jednorázové pronájmy obecního zařízení pro občany obce Střeň.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Usnesení zastupitelstva

2024

 

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č.1-2024 ze dne 11.1.2024.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 2-2024 ze dne 22.2.2024.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 3-2024 ze dne 27.3.2024.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 4-2024 ze dne 16.5.2024.pdf

 

2023

 

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 1-2023 ze dne 9.3.2023.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 2-2023 ze dne 5.4.2023.pdf

Usneseni ze zasedání ZO Střeň č. 3-2023 ze dne  22.06.2023.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 4-2023 ze dne 31.8.2023.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5-2023 ze dne 5.10.2023.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 6-2023 ze dne 26.10.2023.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 7-2023 ze dne 14.12.2023.pdf

 

2022

 

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 1 - 2022 ze dne 27.1.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 2 - 2022 ze dne 24.3.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 3 - 2022 ze dne 21.4.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 4 - 2022 ze dne 9.6.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5 - 2022 ze dne 21.7.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 6-2022 ze dne 15.9.2022.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 7-2022 ze dne 13.10.2022.pdf

usneseni ze zasedání ZO Střeň č. 8-2022 ze dne 15.12.2022.pdf

 

2021

 

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 1-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 2-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 3-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 4-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 6-2021.pdf

Usneseni ze zasedání ZO Střeň č. 7-2021.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 8-2021.pdf 

2020

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 1-2020.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 2-2020.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 3-2020.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 4-2020.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5-2020.pdf

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 6-2020.pdf

2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 7-2019.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 6-2019.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.5-2019.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.4-2019.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Stře'ň č.3-2019.pdf 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.2-2019.pdf 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.1-2019.pdf

 

2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.7 - 2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 6 - 2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 5 - 2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 4 - 2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.3 - 2018.pdf 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 2 - 2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 1 - 2018.pdf

2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 8 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 7 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 6 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 5 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 4 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 3 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 2 - 2017.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č. 1 - 2017.pdf

2016

Usnesení ZO 7-2016.pdf

Usnesení ZO 6-2016.pdf

Usnesení ZO 5-2016.pdf

Usnesení ZO 4-2016 pdf

Usnesení ZO 3-2016.pdf

Usnesení ZO 2-2016.pdf

usnesení ZO 1- 2016.pdf

2015

Usnesení ZO č. 9-2015.pdf

Usnesení ZO č. 8-2015.pdf

Usnesení ZO č. 7-2015.pdf

Usnesení ZO č. 6-2015.pdf

Usnesení ZO č 5-2015.pdf

Usnesení ZO č . 4-2015.pdf

Usnesení č. 3- 2015.pdf

Usnesení ZO 2-2015 (2).pdf

Usnesení ZO 1-2015.pdf

2014

Zapis zasedani ZO 3-2014.pdf

Usnesení ZO 2-2014.pdf

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 1-2014
Zápis z ustavujícího zasedání ZO 1-2014