Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila
Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace

Revitalizace veřejného osvětlení obce Střeň

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo finanční prostředky z programu Národní plán obnovy - Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení ve výši 848.970,- Kč. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie.

 

logo.png

Revitalizace božích muk v polích

Z programu Údržba a obnova kulturní a venkovských prvků obdržela obec Střeň v roce 2022 dotaci na akci Revitalizace božích muk v polích 84.700,- Kč. Celková předpokládaná cena opravy je 208.362,- Kč.

 

Publicita BM.jpg

Dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

V rámci dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku bude poskytnuta dotace od 5.5. 2022 do 31.10.2022 ve výši 102.000,- Kč,-. Dodatkem k této dohodě byla pracovní pozice prodloužena do 31.12.2022 a celková výše dotace navýšena na částku 133.806,- Kč.

 

logo ÚP.png

 

Rekonstrukce památníku obětem světových válek

Z programu 10729 – Zachování a obnova historických hodnot v roce 2022 obdržela obec Střeň na akci Rekonstrukce památníku obětem světových válek dotaci ve výši 222.032,- Kč.

 

Logo.png

Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni - SO 02

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova 2022“ (dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce) obdržela Obec Střeň účelovou investiční dotaci ve výši 600.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Zázemí pro sportovně společenský areál ve Střeni - SO 02.

        logo Olomoucký kraj.jpg         ochranna-znamka-pov-ok-2022.jpg

 

Územní plán Střeň, etapa III - upravený návrh

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova 2022“ (dotační titul Podpora zpracování územně plánovací dokumentace) obdržela Obec Střeň účelovou investiční dotaci ve výši 72.600,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zpracováním územního plánu Střeň.

        logo Olomoucký kraj.jpg         ochranna-znamka-pov-ok-2022.jpg

 

Rozšíření kamerového systému v lokalitě sportovně společenského areálu

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace 2022/01109/OSV/DSM dotace ve výši 22 500,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů spojených s realizací projektu Rozšíření kamerového systému v lokalitě sportovně společenského areálu. Příspěvek byl poskytnut z Dotačního programu pro sociální oblast 2022 - Podpora prevence kriminality.

 

logo Olomoucký kraj.jpg

Dotace pro JSDH Střeň na nákup věcného vybavení

Obci Střeň byla přiznána na základě smlouvy o poskytnutí dotace 2022/01569/OKH/DSM od Olomouckého kraje dotace ve výši 19. 600,- Kč, která je určena k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň na pořízení souboru ochranných prostředků. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH dotační titul č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2022.

 

 

logo Olomoucký kraj.jpg

Dotace na zkvalitnění sportovní infrastruktury v centru obce

Obec Střeň realizovala projekt Zkvalitnění sportovní infrastruktury v centru obce Střeň. Jednalo se o výstavbu workoutového hřiště s celkovými náklady 705.187,- Kč a úprava a rekonstrukce plochy za kulturním domem ve výši 1.537.798,- Kč. Celkové náklady akce 2.242.985,- Kč, dotace MMR 1.308.141,- Kč.

 

MMR logo.jpg

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI NA LITOVELSKU
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014279

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Pomocí provázaných aktivit je na území Litovelska podporována cílová skupina uchazečů a zájemců o zaměstnání formou poradenství, rekvalifikací a tvorbou nových pracovních míst k nalezení uplatnění na lokálním trhu práce - Území MAS Moravská cesta. Z dotace je v naší obci financován příspěvek na mzdu nového pracovníka, který pomáhá s údržbou veřejných prostor a zeleně. Výše dotace činí 495 264 Kč a bude využívána maximálně do konce dubna 2022.

podpora zaměstnanosti na Litovelsku.png

 

Edukol.png

 

Pořízení vybavení kulturního domu v obci Střeň
Publicita stoly a židle.JPG

 Pořízení vybavení kulturního domu v obci Střeň.pdf

 

Dotace na rozšíření a zkvalitnění zázemí obecní knihovny

Za účelem finanční podpory určené na pořízení drobného majetku knihoven nebo kulturních zařízení zaměřené cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích poskytl KÚOK v roce 2021 dotaci na Rozšíření a zkvalitnění zázemí obecní knihovny ve Střeni ve výši 34.500,- Kč.

     logo Olomoucký kraj.jpg

Zázemí pro sportovně společenský areál

 V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova 2021“ v dotačním titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce obdržela obec Střeň účelovou investiční dotaci ve výši 500.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s výstavbou sportovně společenského areálu ve Střeni. Celkové náklady na akci jsou stanoveny na 5.216.994,10 Kč vč. DPH.

        logo Olomoucký kraj.jpg         ochranna-znamka-pov-ok.jpg

Územní plán Střeň

 Na základě uzavřené smlouvy s KÚOK o poskytnutí dotace č. 2021/01570/OSR/DSM obdržela obec Střeň dotaci v rámci podpory zpracování územně plánovací dokumentace na akci ÚZEMNÍ PLÁN STŘEŇ investiční dotaci ve výši 200.000,- Kč. Celkové předpokládané výdaje na akci budou 800.000,- Kč.

          logo Olomoucký kraj.jpg     ochranna-znamka-pov-ok.jpg

 

Den obce Střeň "KOMÁRFEST" - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace na částečnou úhradu nákladů spojenou s pořádáním akce Den obce Střeň - KOMÁRFEST ve výši 25 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta za účelem podpory realizace kulturních akcí, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje v roce 2021. Den obce se koná v sobotu 11. září 2021 v areálu za kulturním domem ve Střeni.

                                                      logo Olomoucký kraj.jpg

Dotace pro JSDH Střeň na nákup věcného vybavení

Obci Střeň byla přiznána na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 2021/02334/OKH/DSM od Olomouckého kraje dotace ve výši  9.000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň na pořízení lodního motoru. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH 2021 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Celkové náklady na realizaci projektu činí 27.000,- Kč.

                                                          logo Olomoucký kraj.jpg

Dotace knihovna

Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Olomouckého kraje poskytlo obci Střeň účelovou neinvestiční dotaci ve výši 48.000,- Kč na realizaci projektu „Zahájení automatizace v knihovně ve Střeni prostřednictvím regionálního kooperačního systému“. Obec zakoupí z výše uvedeného programu 1 notebook pro návštěvníky knihovny, 2x Microsoft office, čtečku čárových kódů, 1x tiskárnu a knihovní systém Tritius. Celkové náklady akce činí 68.942,- Kč.

Výsledek pro obrázky z Logo Ministerstvo kultury

Dotace knihovna

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl obci dotaci ve výši 34.100,- Kč z programu podpory drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru na akci Zkvalitnění vybavení obecní knihovny ve Střeni. Olomoucký kraj

 

Dotace víceúčelové hřiště

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl investiční dotaci na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň“ ve výši 400.000,- Kč. Obec použije prostředky na výdaje spojené s rekonstrukcí víceúčelového hřiště za kulturním domem a přilehlých ploch. Celkové náklady na akci jsou vyčísleny na 1.573.445,- Kč.

Olomoucký kraj

Dotace infrastruktura v obci

Krajský úřad Olomouckého kraje z programu POV poskytl obci dotaci na akci „Výstavba veřejné infrastruktury, osvětlení a vegetační úpravy Střeň“ ve výši 500.000,- Kč. Obec použije získané prostředky na výstavbu nové komunikace – příjezdová cesta do stavební zóny B6 a TVRD, na vegetační úpravy a rekultivaci zmíněné lokality. Celkové náklady na akci činí 1.305.064,- Kč.

 

Olomoucký krajlogopov-2020.jpg

Dotace bezpečnost v obci

Krajský úřad Olomouckého kraje poskytl dotaci ve výši 45.000,- Kč za účelem podpory situační prevence směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na projekt „Rozšíření kamerového systému v obci Střeň o kamery umožňující čtení RZ". Celkové náklady na akci činí 120.000,- Kč.

Olomoucký kraj

 

Dotace pro JSDH Střeň na nákup věcného vybavení

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 8.600,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň na pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH 2020 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Celkové náklady na realizaci projektu činí 17.200,- Kč. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů k vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým kalovým čerpadlem s příslušenstvím.

Olomoucký kraj

 

Dotace na ozvučení pro obecní akce ve Střeni

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 10 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na pořízení ozvučení pro obecní akce ve Střeni. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro pořádání kulturních akcí v obci. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů na zkvalitnění zázemí pořádání kulturních akcí ve Střeni.

Olomoucký kraj

Dotace na zkvalitnění zázemí místní knihovny ve Střeni

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 40 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na zkvalitnění zázemí místní knihovny ve Střeni. Realizací projektu dojde k pořízení zatepleného kazetového stropu a vzduchotechniky. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019, Dotační titul - Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů na zkvalitnění zázemí místní knihovny ve Střeni.

Olomoucký kraj

Pořízení elektromobilu pro Obec Střeň

Obec Střeň pořídila z dotace ze Státního fondu životního prostředí ( SFŽP) spravovaného Ministerstvem životního prostředí ( MŽP) nákladní vozidlo s alternativním pohonem typu BEV - vozidlo s bateriovým pohonem. Jedná se o elektromobil ALKÉ ATX340EH včetně příslušenství. Cena za uvedenou dodávku činila 1 246 784,- Kč (včetně DPH), přičemž dotace ze SFŽP činí 600 000,- Kč.

Jezdím s podporouTento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Dotace pro JSDH Střeň na pořízení souboru prostředků pro práci na vodní hladině

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 17 400,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň souborem prostředků pro práci na vodní hladině - loď nafukovací včetně příslušenství a přileb. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH 2019 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019. Celkové náklady na realizaci projektu činí 34 824,- Kč. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů k vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým souborem prostředků pro práci na vodní hladině.

Olomoucký kraj

Dotace na rozšíření kamerového systému v obci Střeň

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 20 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů spojených s rozšířením kamerového systému v obci Střeň (lokalita u zdravotního střediska). Příspěvek byl poskytnut z Dotačního programu pro sociální oblast 2019 - Podpora prevence kriminality. Celkové náklady na realizaci projektu činí 24 501,- Kč. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s rozšířením kamerového systému v obci Střeň.

Olomoucký kraj

Den obce Střeň "KOMÁRFEST" - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace na částečnou úhradu nákladů na Den obce Střeň - KOMÁRFEST ve výši 20 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Den obce se koná v sobotu 7. září 2019 v areálu za kulturním domem ve Střeni. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Den obce Střeň - Komárfest.

Olomoucký kraj

Kniha o historii obce Střeň - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vydáním knihy o historii obce Střeň a to ve výši 10 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním knihy o historii obce Střeň.

Olomoucký kraj

 

Dotace na nákup zahradního traktoru s vysokozdvižným vyklápěním trávy

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 60 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na nákup zahradního traktoru s vysokozdvižným vyklápěním trávy. Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu - provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018. Celkové náklady na pořízení traktoru činily 200 000,- Kč.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu výdajů na podporu projektu Pořízení zahradního traktoru na údržbu sportovišť v obci Střeň v roce 2018. Cílem projektu je podpora rozvoje materiálně technické základny sportovišť tj. zabezpečení udržitelnosti stávající kvality nebo zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji v roce 2018.

Olomoucký kraj

Střeň, Příkazy - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše obec nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír a plast. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

CZ_RO_B_1.JPG SFZP_H_CMYK.JPG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Dotace na chodník od obecního úřadu po železniční zastávku

Obec Střeň v současnosti realizuje projekt s názvem „Chodníky od obecního úřadu po železniční zastávku v obci Střeň“, který je zaměřen na výstavbu nového chodníku podél páteřní komunikace III/44620. Nový chodník bude navazovat na chodník končící u úřadu vybudovaný v roce 2015. Jejich spojením dojde k propojení obce pro pěší, a tím k zajištění bezpečného pohybu pěších v úseku od obecního úřadu po železniční zastávku obce Střeň. Celý projekt je financován za podpory EU.

loga web.jpg

 

Dotace na soubor ochranných prostředků pro JSDH Střeň

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 22 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň souborem ochranných prostředků (2 ks zásahových obleků, 4 kusy brodících kalhot, 2 ks zásahových opasků, 1 souboru ochranných prostředků pro pilaře - oblek, boty, přilba, rukavice). Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH 2018 - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů k vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým souborem ochranných prostředků.

Olomoucký kraj

Dotace na opravu hrázové propusti

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 268 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů spojených s opravou hrázové propusti u fotbalového hřiště (propust č. 2). Příspěvek byl poskytnut z Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017. Samotná realizace je naplánovaná na podzim roku 2017, konkrétně pak z dotačního titulu Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření k předcházení a odstraňování následků povodní.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou vodního díla, které slouží pro potřeby ochrany obyvatel obce Střeň při povodňových stavech. Finanční spoluúčast Olomouckého kraje činí necelých 50 % celkových nákladů.

Olomoucký kraj

Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém před povodněmi pro obec Střeň

DPP1.png

Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu ve Střeni – POV 2017

V průběhu října 2017 proběhla realizace projektu Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu ve Střeni. Původní okna a dveře jsou staré více než 50 let a jejich výměna je součástí plánu postupné rekonstrukce objektu. Tento projekt je financován z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2017“, konkrétně z dotačního titulu č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Akce je podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje částkou 300 000,- Kč a zbývající částku 374 076,54 Kč hradí Obec Střeň ze svého rozpočtu (celková cena projektu tedy činí 674 076,54 Kč včetně DPH). Uživatelé jistě přivítají vylepšený tepelný komfort v budově a snazší ovládání vyměněných oken a vstupních dveří.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů na výměnu oken a dveří v kulturním domě ve Střeni. Tato investice povede k výrazným energetickým úsporám na uvedeném objektu.

Olomoucký kraj

Dotace na kamerový systém v obci Střeň

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 93 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů spojených s pořízením zcela nového kamerového dohlížecího systému v obci Střeň. Příspěvek byl poskytnut z Dotačního programu pro sociální oblast 2017 - Podpora prevence kriminality. Samotná realizace proběhla na konci roku 2017.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením zcela nového kamerového dohlížecího systému v obci Střeň.

Olomoucký kraj

Dotace na ochranné pracovní prostředky pro JSDH Střeň

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 26 000,- Kč, která je určená k částečné úhradě nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň souborem ochranných pracovních prostředků (3 ks zásahových obleků, 3 páry zásahových bot, 3 páry zásahových rukavic, 3 ks zásahových opasků, 1 ks ochranného obleku proti bodavému hmyzu). Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH a SDH 2017 - Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů k vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým souborem ochranných pracovních prostředků.

Olomoucký kraj

Den obce Střeň "KOMÁRFEST" - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace na částečnou úhradu nákladů na Den obce Střeň - KOMÁRFEST ve výši 20 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017. Den obce se koná v sobotu 9. září 2017 v areálu za kulturním domem ve Střeni.

Olomoucký kraj

Projekt Komplexní úprava veřejného prostranství obce Střeň – POV 2016

V období od začátku září do konce října 2016 proběhla realizace projektu „Komplexní úprava veřejného prostranství obce Střeň“, kterým byly realizovány stavební a vegetační úpravy na třech lokalitách v obci (prostor památníku a uliční parter před školou, u parkoviště na návsi, před objektem kulturního domu). Tento projekt byl financován z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2016“, konkrétně z dotačního titulu č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Akce byla podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje částkou 300 000,- Kč a zbývající částku 419 037,91 Kč hradila Obec Střeň ze svého rozpočtu (celková cena projektu tedy činila 719 037,91 Kč).

Jednalo se o následující realizace:

  1. Prostor památníku a uliční parter před školou – stavební úpravy (obnova památníku Rudé armády, rekonstrukce dvou plotů, renovace studny, související dláždění…), vegetační úpravy (vysazení javorů, lípy, růží, levandulí, kolvícií, bobkovišní, vysetí trávníků…)
  2. Prostor parkoviště na návsi – vegetační úpravy (výsadba svídy, vysetí trávníku)
  3. Prostor před objektem kulturního domu – vegetační úpravy (osazení jarními cibulovinami, travami, půdopokryvnými keři…)

Realizací projektu došlo ke zvýšení atraktivity obce (dokončení revitalizace veřejných prostranství v okolí návsi a prostoru před OÚ Střeň).

Olomoucký kraj

Ozdravný pobyt na Švagrově pro děti ze ZŠ Střeň

Obci Střeň byla přiznána dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na realizaci ozdravného pobytu pro děti ze ZŠ Střeň. Enviromentální program s názvem Zimní spáči byl realizován v termínu 20. - 26. 11. 2016 ve Středisku ekologické výchovy Švagrov (Vernířovice 172, Velké Losiny). Uznatelné náklady projektu činily 49 000,- Kč (100 %). Dotace představuje 41 650,- Kč (85 % z celkových uznatelných nákladů), zbývající 15 % uznatelných nákladů dofinancovala obec Střeň - 7 350,- Kč. Neuznatelným nákladem je uhrazení pobytu pedagogických pracovníků školy - 3 600,- Kč.

SFZP_logo.jpg

POV 2016 - Komplexní úpravy veřejného prostranství obce Střeň

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 300 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na realizaci projektu Komplexní úpravy veřejného prostranství obce Střeň. V rámci projektu bude realizována výměna plotů u školy, rekonstrukce pomníku Rudé armády a vegetační úpravy na vybraných místech obce. Příspěvek bude poskytnut z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 (max. 50% dotace).

Olomoucký kraj

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016

Obci Střeň byla přiznána od Olomouckého kraje dotace 100 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým dopravním automobilem ". Příspěvek byl poskytnut z Programu na podporu JSDH, konkrétně se jedná o dotační titul „Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016“.

Olomoucký kraj tak přispěl na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Střeň novým dopravním automobilem.

Olomoucký kraj

Dotace pro JSDH obcí

Obci Střeň byla přiznána od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dotace ve výši 450 000,- na vybavení JSDH Střeň novým dopravním automobilem. Dotace byla poskytnuta z programu Dotace pro jednotky SDH obcí.

 

Výměna vchodových dveří, oken a části podlah na obecních bytech - příspěvek od Olomouckého kraje

V rámci projektu bylo zrealizováno:

  1. výměna vchodových dveří, oken - 8 dveří a 22 oken
  2. výměna podlah ve třech místnostech – 1 x koupelna (izolace, beton, dlažba); 2 x kuchyň (výměna nosných trámků, izolační hmoty, povrchových OSB desek)

Uvedeným opatřením se podařilo výrazně snížit energetickou náročnost provozu budov a zvýšit komfort v nájemních bytech.

AKCE BYLA PROVEDENA ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj

Výsadba nové aleje třešní

Obec zrealizovala výsadbu nové aleje třešní (30 ks) v lokalitě k.ú. Střeň nazývané Páže (viz mapka). Náklady ve výši 14 665,- Kč jsou hrazeny z Ministerstva životního prostředí - Program péče o krajinu v roce 2015. Samotnou výsadbu provedli obecní zaměstnanci.

logo

logo

logo

Místo pro přecházení u OÚ Střeň - příspěvek od Olomouckého kraje

Před obecním úřadem byla na přelomu měsíců červenec a srpen 2015 zrealizována stavba "Místo pro přecházení u OÚ Střeň". Akce byla uskutečněna za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Výše podpory činí 26 933,- Kč (finanční příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v roce 2015).

Projekt realizace „Místa pro přecházení u OÚ Střeň“ řeší zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice třetí třídy č. III/44620 v obci Střeň – lokalita obecního centra. Obecní centrum využívají mj. chodci navštěvující obecní úřad, kulturní dům, hostinec, hasičskou zbrojnici, místo pro vydávání obědů a veškerá sportoviště za kulturním domem (dětské hřiště, multifunkční asfaltové hřiště, antukový kurt, posezení za kulturním domem, přilehlý park…). Lokalita se vyznačuje velkým pohybem osob v celém průběhu dne. Místo pro přecházení zároveň slouží ke snadnější orientaci chodců využívající vlakovou dopravu. Projekt přímo navazuje na realizaci akce Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň (spolufinancováno z ROP, realizace v termínu březen – červenec 2015).

Cílem realizace místa pro přecházení bylo zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení výše uvedené komunikace (hlavní průjezdní trasa obcí). Tohoto cíle bylo dosaženo a místo pro přecházení tak zcela plní svůj úkol (slouží občanům i návštěvníkům obce).

Olomoucký kraj

 

Výměna vchodových dveří, oken a části podlah na obecních bytech - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána dotace na částečnou úhradu nákladů na projekt "Neinvestice - výměna vchodových dveří, oken a části podlah na obecních bytech". Příspěvek od Olomouckého kraje činí 195 000,- Kč, což tvoří 50 % předpokládaných nákladů.

Olomoucký kraj

Den obce Střeň "KOMÁRFEST" - příspěvek od Olomouckého kraje

Obci Střeň byla přiznána dotace na částečnou úhradu nákladů na Den obce Střeň - KOMÁRFEST ve výši 15 000,- Kč. Den obce se koná v sobotu 19. 9. 2015 v areálu za kulturním domem ve Střeni.

Olomoucký kraj

Místo pro přecházení u OÚ Střeň - příspěvek od Olomouckého kraje

Před obecním úřadem se realizuje stavba "Místo pro přecházení u OÚ Střeň". Akce je podpořena z rozpočtu Olomouckého částkou 26 933,- Kč (finanční příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v roce 2015).

Olomoucký kraj

 

Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň

logo

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci ?

Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04 -2.1.00-03.00015.doc rok 2014

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Veřejně prospěšné práce- rok 2013.pdf

 

Poskytovatel dotace SZIF ve výši 66.248,-Kč

Poskytovatel dotace Státní zemědělský intervenční fond ,Program obnovy venkova - oprava pomníku "Obětem světových válek" ve Střeni.

Poskytovatel dotace KÚOK ve výši 5.000,-Kč

Účelem poskytnutí příspěvku je částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pdle § 27 odst.3 písm.b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s "Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014."

Olomoucký kraj

 

Neinvestiční dotace ve výši 26.000,- Kč

Poskytovatel KÚOK na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů – nákup postřikovače a elektrocentrály a věcného vybavení jednotky SDH Střeň , podíl obce 27.273,- Kč , celkové výdaje: 53.273,- Kč.

Olomoucký kraj

Neinvestiční dotace ve výši 50.000,-

Poskytovatel KÚOK – Program obnovy staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji – oprava pomníku padlých z i. a II. Sv. války ve Střeni u kapličky.
Podíl obce: 27.030,- celkové výdaje: 77.030,-

Olomoucký kraj

Investiční dotace 200.000,- Kč

Poskytovatel KÚOK, Program obnovy venkova: Oblast podpory č. 3 – Územní plán Střeň I. etepa

Podíl obce : 200.000,- celkové výdaje : 400.000,-

Olomoucký kraj

Fulltextové vyhledávání 2.0

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. 722 378 721

Návštěvnost stránek

361586