Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurtu Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Sběr komunálního odpadu 2021

Podmínky sběru komunálního odpadu pro rok 2021 jsou stejné jako v roce 2020. Změnila se jen perioda svozu papíru ze šesti na osm týdnů. Z velkých modrých 1100l kontejnerů na sběrných místech bude papír svážen jednou za 4 týdny. Přikládáme aktuální harmonogram svozů:

kalendář svozů 2021.pdf

odpady odpady

Svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat v měsících leden - duben a říjen - prosinec ve čtvrtek jednou za dva týdny (dle rozpisu). V měsících květen až září bude interval svozu zkrácen na 4 týdny (z důvodu nízké produkce SKO). Cena místního poplatku za komunální odpad je stanovena novou vyhláškou obce účinnou od 26. 6. 2020. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti a ten má po zaplacení nárok na dvanáct svozů nádob s SKO (120l nádoba za 850,- Kč a 240l nádoba za 1100,- Kč). Splatnost poplatku je do 31. 3. 2021. Poplatek je možné hradit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce číslo: 1801698319/0800; variabilní symbol: 1340 a číslo popisné.

Převodem na účet lze hradit také stočné (variabilní symbol: číslo popisné) a poplatek za psa (variabilní symbol: 1341 a číslo popisné).

 

Pokud vám nebude stačit 12 svozů, je možné si svozy doobjednat přes nákup lístků (120l nádoba - 50,- Kč a 240l nádoba - 70,- Kč). Nevyužité svozové lístky je možné vracet nejpozději do 31. 3. následujícího roku (za ceny: 120l nádoba - 35,- Kč, 240l nádoba - 55,- Kč). Lístky z roku 2020 jsou platné do 31. 3. 2021. Občan má povinnost označit nádobu (popelnici) číslem popisným a číslo popisné na lístku musí korespondovat s číslem na nádobě (popelnici). Občan má ze zákona a obecní vyhlášky povinnost třídit odpady. Nevytříděný odpad mu nemusí být od nemovitosti svezen.

 

Senior nad 65 let samostatně žijící v domácnosti může požádat obec o dar ve výši 50 % z poplatku za komunální odpad (jako zohlednění sociální situace). Stejně tak může požádat osaměle žijící rodič pečující alespoň o jedno dítě do 18 let a současně s ním toto dítě žije ve společné domácnosti.

 

Sběr tříděného odpadu

Plasty a nápojové kartony (tetrapaky) budou sváženy pomocí žlutých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 4 týdny dle rozpisu.

 

Papír (papírové obaly) a lepenka budou sváženy pomocí modrých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 8 týdnů dle rozpisu.

 

Papírový sběr pro ZŠ a MŠ Střeň můžete odkládat do zeleného velkoobjemového kontejneru přistaveného ve dvoře školy. Do uvedené nádoby patří např. svázané noviny, letáky, časopisy, kancelářský papír (či jiný stohovatelný papír), nově zde nepatří papírová lepenka (tu můžete odložit do modrých kontejnerů o objemu 1100 l). Výtěžek ze sběru připadne naší škole. Předem děkujeme za podporu školy.

 

Obec sbírá následující tříděný odpad:

 • plasty (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
 • nápojové kartony - tetrapaky (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
 • sklo čiré (bílé zvony na návsi, u obecního úřadu a na Trávníku);
 • sklo barevné (zelené zvony na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • papír (modré nádoby o objemu 240 l v domácnostech a modré kontejnery o objemu 1100 l na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • bioodpad (zelené kontejnery na Trávníku a u zdravotního střediska);

Na likvidaci bioodpadu doporučujeme v maximální míře používat kompostéry a výsledný kompost použít na hnojení. Na Trávníku za kopcem a u zdravotního střediska je vyhrazen prostor pro odkládání větví, které jsou následně štěpkovány pracovníky obce. Výslednou štěpku si mohou občané odebrat v libovolném množství. V případě, že máte větší množství větví ke štěpkování přímo na zahradě, domlouvejte s pracovníky obce (provádí se úhrada za štěpkování).

 • kov (šedé plastové popelnice s vhozem na návsi, za kulturním domem, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • použité jedlé oleje a tuky (plastové popelnice s vhozem umístěné na návsi a na Trávníku); Do uvedené nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky). Do nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…). Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích!
 • textil (plechové nádoby bílé barvy o objemu 2,5 m3 umístěné na návsi a na Trávníku). Nádoby jsou určené k odkládání nepotřebného textilu, obuvi či plyšových hraček.

Sběr tříděného i komunálního odpadu zajišťuje pro obec Střeň firma EKO – UNIMED s.r.o. (kromě bioodpadu, kovů, olejů a textilu). Obec následně obdrží od společnosti EKOKOM (autorizovaná obalová společnost) finanční odměnu za vytříděné komodity. Přiznanou odměnu dále využíváme pro podporu třídění odpadů v obci (např. pro účely nákupu nových nádob na třídění, zhotovení svozového kalendáře či jiné služby spojené s likvidací odpadu).

 

Nadále je zachován systém sběru papíru místní ZŠ a MŠ Střeň. Do zeleného kontejneru ve dvoře školy je možno vkládat noviny a časopisy bez kartonů a krabic. Kovy budou každé jaro sbírat místní spolky SDH Střeň a TJ Střeň.

Speciální sbíraný odpad

 • baterie (nádoba ECOCHEESE u vchodu do obecního úřadu, v hostinci, ve škole, v obchodě);
 • světelné zdroje - zářivky, úsporky (nádoba Ekolamp u vchodu do obecního úřadu);
 • drobné elektrospotřebiče a baterie (nádoba E-box u vchodu do obecního úřadu);
 • použité tonerové a inkoustové kazety (nádoba u vchodu do obecního úřadu).

Sběr elektrozařízení

SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.; přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily). Uvedená elektrozařízení odkládejte za kulturním domem u zamřížovaného prostoru přístavku.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu a stavební suti

 • před a za budovou Obecního úřadu Střeň
 • 1. termín: pátek 26. 3. 2021 (16:00 - 17:00), velkoobjemový, nebezpečný odpad a stavební suť (omezené množství)
 • 2. termín: pátek 8. 10. 2021 (16:00 - 17:00), pouze nebezpečný odpad a stavební suť (omezené množství)

 Odpad, který je možno uložit:

 • velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry, obuv, matrace, koberce apod.;
 • nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných obalů od těchto látek, motorové oleje, autobaterie;
 • staré ledničky a mrazničky, staré televizory a rádia a další elektrospotřebiče.

Sběrný dvůr Náklo

Občané mají možnost využívat bezplatně (v rámci poplatku) služeb sběrného dvora v Nákle (odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - po prokázání trvalého bydliště v obci Střeň občanským průkazem). Provozní doba sběrného dvora:

středa od 8:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 11:00.

Více informací o sběrném dvoře naleznete na www.tsnaklo.cz.

sběrný dvůr Náklo

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. 722 378 721

Návštěvnost stránek

302575