Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

6. 10. Hanuš

Zítra: Justýna
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Kalendář svozu odpadů 2022

Svozovy_kalendar_2022_strana1.jpgSvozovy_kalendar_2022_strana2.jpg

Sběr komunálního odpadu 2022

Podmínky sběru komunálního odpadu pro rok 2022 jsou stejné jako v roce 2021. Přikládáme aktuální harmonogram svozů:

Stren_kalendar_svozu_2022_A5.pdf

 

Svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat v měsících leden - duben a říjen - prosinec ve čtvrtek jednou za dva týdny (dle rozpisu). V měsících květen až září bude interval svozu zkrácen na 4 týdny (z důvodu nízké produkce SKO).  Občan má povinnost označit nádobu (popelnici) číslem popisným a číslo popisné na lístku musí korespondovat s číslem na nádobě (popelnici). Občan má ze zákona a obecní vyhlášky povinnost třídit odpady. Nevytříděný odpad mu nemusí být od nemovitosti svezen.

V roce 2022 poplatek za odpady hradit nebudete.

Poplatek za odpady za rok 2022 budete platit až v roce 2023 na základě platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu, který Vám bude předem doručen.

Výše poplatku bude stanovena na nemovitost dle skutečně odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených popelnic určitého objemu). Sazba poplatku činí 0,90,- Kč za litr směsného komunálního odpadu. Paušál, který zaplatí povinně každý majitel nemovitosti činí 648,- Kč za  720 litrů odpadu za rok (720x0,9=648 Kč). Této částce odpovídá 6 vývozů 120l popelnic nebo 3 vývozy 240l popelnic. Tyto svozové lístky jsou označeny nápisem PAUŠÁL.

Vývozy nad rámec paušálu budou účtovány dle sazby:

120l popelnice: 120x0,9 = 108,- Kč/svoz

240l popelnice: 240x0,9 = 216,- Kč/svoz

Všechny svozové lístky z roku 2021 jsou platné jen do konce roku 2021 (poslední svoz 23. 12.). Nevyužité lístky je možné vrátit na OÚ do 31. 3. 2022. Při použití starého lístku z roku 2021 v roce 2022 bude účtována nová cena dle platné vyhlášky.

Nové svozové lístky na rok 2022 Vám byly  doručeny v obálce v počtu 10 kusů do domovních schránek. Lístky jsou evidovány k Vaší nemovitosti a jsou nepřenositelné na jinou nemovitost. Na použité svozové lístky prosím i nadále uvádějte číslo popisné.

Sociální program vztahující se na samostatně žijící seniory nad 65 let a rodiče samoživitele je zrušen, všichni platí stejně dle objemu odevzdaného odpadu bez výjimek.

Z důvodu vysokých nákladů jsou zrušeny svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle. Kontejnery na stavební suť (2x ročně) budou zachovány.

V případě potřeby více svozových lístků, je možné další vyzvednout v kanceláři OÚ.

 

Sběr tříděného odpadu

Plasty a nápojové kartony (tetrapaky) budou sváženy pomocí žlutých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 4 týdny dle rozpisu.

 

Papír (papírové obaly) a lepenka budou sváženy pomocí modrých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 8 týdnů dle rozpisu.

 

Papírový sběr pro ZŠ a MŠ Střeň můžete odkládat do zeleného velkoobjemového kontejneru přistaveného ve dvoře školy. Do uvedené nádoby patří např. svázané noviny, letáky, časopisy, kancelářský papír (či jiný stohovatelný papír), nově zde nepatří papírová lepenka (tu můžete odložit do modrých kontejnerů o objemu 1100 l). Výtěžek ze sběru připadne naší škole. Předem děkujeme za podporu školy.

 

Obec sbírá následující tříděný odpad:

  • plasty (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
  • nápojové kartony - tetrapaky (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
  • sklo čiré (bílé zvony na návsi, u obecního úřadu a na Trávníku);
  • sklo barevné (zelené zvony na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
  • papír (modré nádoby o objemu 240 l v domácnostech a modré kontejnery o objemu 1100 l na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
  • bioodpad (zelené kontejnery na Trávníku a u zdravotního střediska);

Na likvidaci bioodpadu doporučujeme v maximální míře používat kompostéry a výsledný kompost použít na hnojení. Na Trávníku za kopcem a u zdravotního střediska je vyhrazen prostor pro odkládání větví, které jsou následně štěpkovány pracovníky obce. Výslednou štěpku si mohou občané odebrat v libovolném množství. V případě, že máte větší množství větví ke štěpkování přímo na zahradě, domlouvejte s pracovníky obce (provádí se úhrada za štěpkování).

  • kov (šedé plastové popelnice s vhozem na návsi, za kulturním domem, na Trávníku a u zdravotního střediska);
  • použité jedlé oleje a tuky (plastové popelnice s vhozem umístěné na návsi a na Trávníku); Do uvedené nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky). Do nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…). Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích!
  • textil (plechové nádoby bílé barvy o objemu 2,5 m3 umístěné na návsi a na Trávníku). Nádoby jsou určené k odkládání nepotřebného textilu, obuvi či plyšových hraček.

Sběr tříděného i komunálního odpadu zajišťuje pro obec Střeň firma EKO – UNIMED s.r.o. (kromě bioodpadu, kovů, olejů a textilu). Obec následně obdrží od společnosti EKOKOM (autorizovaná obalová společnost) finanční odměnu za vytříděné komodity. Přiznanou odměnu dále využíváme pro podporu třídění odpadů v obci (např. pro účely nákupu nových nádob na třídění, zhotovení svozového kalendáře či jiné služby spojené s likvidací odpadu).

 

Nadále je zachován systém sběru papíru místní ZŠ a MŠ Střeň. Do zeleného kontejneru ve dvoře školy je možno vkládat noviny a časopisy bez kartonů a krabic. Kovy budou každé jaro sbírat místní spolky SDH Střeň a TJ Střeň.

Speciální sbíraný odpad

  • baterie (nádoba ECOCHEESE u vchodu do obecního úřadu, v hostinci, ve škole, v obchodě);
  • světelné zdroje - zářivky, úsporky (nádoba Ekolamp u vchodu do obecního úřadu);
  • drobné elektrospotřebiče a baterie (nádoba E-box u vchodu do obecního úřadu);
  • použité tonerové a inkoustové kazety (nádoba u vchodu do obecního úřadu).

Sběr elektrozařízení

SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.; přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily). Uvedená elektrozařízení odkládejte za kulturním domem u zamřížovaného prostoru přístavku.

Sběr stavební suti

  • kontejner za budovou Obecního úřadu Střeň
  • 1. termín: pátek 27. 3. 2022 
  • 2. termín: pátek 7. 10. 2022 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Z důvodu vysokých nákladů jsou tyto svozy v obci  zrušeny.  Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle

Sběrný dvůr Náklo

Občané mají možnost využívat bezplatně (v rámci poplatku) služeb sběrného dvora v Nákle (odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - po prokázání trvalého bydliště v obci Střeň občanským průkazem). Provozní doba sběrného dvora:

středa od 8:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 11:00.

Více informací o sběrném dvoře naleznete na www.tsnaklo.cz.

sběrný dvůr Náklo

Fulltextové vyhledávání 2.0

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. 722 378 721

Návštěvnost stránek

336711