Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

10. 12. Julie

Zítra: Dana
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Odpady 

Kanalizace

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus, tel. +420 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal, tel. +420 722 378 721

 

Poplatek za stočné pro rok 2023 činí 1896,- Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2023 a do 30. 9. 2023. Platbu lze provést v hotovosti na pokladně nebo na účet vedený u České spořitelny č. ú. 20036-1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné.

 

Částka za pololetí činí 948,- Kč za osobu, za celý rok potom 1896,- Kč za osobu.

 

Po dohodě na obci je možné hradit stočné také měsíčně trvalým příkazem adresovaným na bankovní účet obce (158,- Kč za osobu a měsíc). V případě zájmu kontaktujte obecní pracovníky na tel. 585 386 835 nebo osobně.

Poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu

Dle obecně závazné vyhlášky obce Střeň č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci obdrží každá nemovitost nejpozději do 15. ledna 2023 do své domovní schránky platební výměr stanovující výši poplatku za odkládání směsného komunálního odpadu. Výše poplatku je stanovena dle skutečně odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených popelnic určitého objemu v roce 2022). Sazba poplatku činí 0,90 Kč za litr směsného komunálního odpadu. Paušál, který zaplatí povinně každý majitel nemovitosti činí 648,- Kč tj. 720 litrů odpadu za rok (720x0,9=648,-Kč). Této částce odpovídá 6 vývozů 120 l popelnic nebo 3 vývozy 240 l popelnic. Vývozy nad rámec paušálu jsou účtovány dle sazby:

120 l popelnice: 120x0,9=108,- Kč/svoz

240 l popelnice: 240x0,9=216,- Kč/svoz

 

Platbu je možno hradit:

 1. převodem – bezhotovostní platbou z bankovního účtu na obecní účet č. 1801698319/0800, variabilní symbol uvádějte číslo popisné
 2. v hotovosti v úřední dny na pokladně Obecního úřadu Střeň

Kalendář svozu odpadů 2023 

 

Stren_kalendar_svozu_2023_A5.jpgStren_kalendar_svozu_2023_A52.jpg

Podmínky sběru komunálního odpadu pro rok 2023 jsou stejné jako v roce 2022. Přikládáme aktuální harmonogram svozů: Stren_kalendar_svozu_2023_A5.pdf

 

 

Svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat v měsících leden - březen a listopad - prosinec ve čtvrtek jednou za dva týdny (dle rozpisu). V měsících duben až září bude interval svozu zkrácen na 4 týdny (z důvodu nižší produkce SKO).  Občan má povinnost označit nádobu (popelnici) číslem popisným a číslo popisné na lístku musí korespondovat s číslem na nádobě (popelnici). Občan má ze zákona a obecní vyhlášky povinnost třídit odpady. Nevytříděný odpad mu nemusí být od nemovitosti svezen.

 

Poplatek za odpady za rok 2023 budete platit až v roce 2024 na základě platebního výměru, který Vám bude předem doručen.

Výše poplatku bude stanovena na nemovitost dle skutečně odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených popelnic určitého objemu). Sazba poplatku činí 0,90,- Kč za litr směsného komunálního odpadu. Paušál, který zaplatí povinně každý majitel nemovitosti činí 648,- Kč za  720 litrů odpadu za rok (720x0,9=648 Kč). Této částce odpovídá 6 vývozů 120l popelnic nebo 3 vývozy 240l popelnic. Tyto svozové lístky jsou označeny nápisem PAUŠÁL.

Vývozy nad rámec paušálu budou účtovány dle sazby:

120l popelnice: 120x0,9 = 108,- Kč/svoz

240l popelnice: 240x0,9 = 216,- Kč/svoz

Za všechny nemovitosti se platí dle objemu odevzdaného odpadu bez výjimek.

 

Nové svozové lístky na rok 2023 Vám byly  doručeny v obálce v počtu 10 kusů do domovních schránek. Lístky jsou evidovány k Vaší nemovitosti a jsou nepřenositelné na jinou nemovitost. Na použité svozové lístky prosím i nadále uvádějte číslo popisné.

 

Z důvodu vysokých nákladů jsou zrušeny svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle. Kontejnery na stavební suť (2x ročně) budou zachovány.

 

V případě potřeby více svozových lístků, je možné další vyzvednout v kanceláři OÚ.

 

Sběr tříděného odpadu

Plasty a nápojové kartony (tetrapaky) budou sváženy pomocí žlutých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 4 týdny dle rozpisu.

 

Papír (papírové obaly) a lepenka budou sváženy pomocí modrých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 8 týdnů dle rozpisu.

 

Papírový sběr pro ZŠ a MŠ Střeň můžete odkládat do zeleného velkoobjemového kontejneru přistaveného ve dvoře školy. Do uvedené nádoby patří např. svázané noviny, letáky, časopisy, kancelářský papír (či jiný stohovatelný papír), nově zde nepatří papírová lepenka (tu můžete odložit do modrých kontejnerů o objemu 1100 l). Výtěžek ze sběru připadne naší škole. Předem děkujeme za podporu školy.

 

Obec sbírá následující tříděný odpad:

 • plasty (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
 • nápojové kartony - tetrapaky (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo modré kontejnery o objemu 1100 l na Trávníku a u obecního úřadu);
 • sklo čiré (bílé zvony na návsi, u obecního úřadu a na Trávníku);
 • sklo barevné (zelené zvony na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • papír (modré nádoby o objemu 240 l v domácnostech a modré kontejnery o objemu 1100 l na návsi, u obecního úřadu, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • bioodpad (zelené kontejnery na Trávníku a u zdravotního střediska);

Na likvidaci bioodpadu doporučujeme v maximální míře používat kompostéry a výsledný kompost použít na hnojení. Na Trávníku za kopcem a u zdravotního střediska je vyhrazen prostor pro odkládání větví, které jsou následně štěpkovány pracovníky obce. Výslednou štěpku si mohou občané odebrat v libovolném množství. V případě, že máte větší množství větví ke štěpkování přímo na zahradě, domlouvejte s pracovníky obce (provádí se úhrada za štěpkování).

 • kov (šedé plastové popelnice s vhozem na návsi, za kulturním domem, na Trávníku a u zdravotního střediska);
 • použité jedlé oleje a tuky (plastové popelnice s vhozem umístěné na návsi a na Trávníku); Do uvedené nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky). Do nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…). Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích!
 • textil (plechové nádoby bílé barvy o objemu 2,5 m3 umístěné na návsi a na Trávníku). Nádoby jsou určené k odkládání nepotřebného textilu, obuvi či plyšových hraček.

Sběr tříděného i komunálního odpadu zajišťuje pro obec Střeň firma EKO – UNIMED s.r.o. (kromě bioodpadu, kovů, olejů a textilu). Obec následně obdrží od společnosti EKOKOM (autorizovaná obalová společnost) finanční odměnu za vytříděné komodity. Přiznanou odměnu dále využíváme pro podporu třídění odpadů v obci (např. pro účely nákupu nových nádob na třídění, zhotovení svozového kalendáře či jiné služby spojené s likvidací odpadu).

 

Nadále je zachován systém sběru papíru místní ZŠ a MŠ Střeň. Do zeleného kontejneru ve dvoře školy je možno vkládat noviny a časopisy bez kartonů a krabic. Kovy budou každé jaro sbírat místní spolky SDH Střeň a TJ Střeň.

Speciální sbíraný odpad

 • baterie (nádoba ECOCHEESE u vchodu do obecního úřadu, v hostinci, ve škole, v obchodě);
 • světelné zdroje - zářivky, úsporky (nádoba Ekolamp u vchodu do obecního úřadu);
 • drobné elektrospotřebiče a baterie (nádoba E-box u vchodu do obecního úřadu);
 • použité tonerové a inkoustové kazety (nádoba u vchodu do obecního úřadu).

Sběr elektrozařízení

SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.; přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily). Uvedená elektrozařízení odkládejte za kulturním domem u zamřížovaného prostoru přístavku.

Sběr stavební suti

 • kontejner za budovou Obecního úřadu Střeň
 • 1. termín: pátek 24. 3. 2023
 • 2. termín: pátek 6. 10. 2023

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Z důvodu vysokých nákladů jsou tyto svozy v obci  zrušeny.  Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle

Sběrný dvůr Náklo

Občané mají možnost využívat bezplatně (v rámci poplatku) služeb sběrného dvora v Nákle (odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - po prokázání trvalého bydliště v obci Střeň občanským průkazem). Provozní doba sběrného dvora:

středa od 8:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 11:00.

Více informací o sběrném dvoře naleznete na www.tsnaklo.cz.

sběrný dvůr Náklo

Menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Plán akcí

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. +420 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. +420 722 378 721

Návštěvnost stránek

382436