Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Odpady 

Kanalizace

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus, tel. +420 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal, tel. +420 722 378 721

 

Poplatek za stočné pro rok 2024 činí 2232,- Kč/osoba/rok a je možno ho uhradit jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. 2024 a do 30. 9. 2024. Platbu lze provést v hotovosti na pokladně nebo na účet vedený u České spořitelny č. ú. 20036-1801698319/0800 variabilní symbol číslo popisné.

 

Částka za pololetí činí 1116,- Kč za osobu, za celý rok potom 2232,- Kč za osobu.

 

Po dohodě na obci je možné hradit stočné také měsíčně trvalým příkazem adresovaným na bankovní účet obce (186,- Kč za osobu a měsíc). V případě zájmu kontaktujte obecní pracovníky na tel. 585 386 835 nebo osobně.

Poplatek za odkládání směsného komunálního odpadu

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Střeň o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci obdrží každá nemovitost nejpozději do 20. ledna 2024 do své domovní schránky platební výměr stanovující výši poplatku za odkládání směsného komunálního odpadu. Výše poplatku je stanovena dle skutečně odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených popelnic určitého objemu v roce 2023). Sazba poplatku činí 0,90 Kč za litr směsného komunálního odpadu. Paušál, který zaplatí povinně každý majitel nemovitosti činí 648,- Kč tj. 720 litrů odpadu za rok (720x0,9=648,-Kč). Této částce odpovídá 6 vývozů 120 l popelnic nebo 3 vývozy 240 l popelnic. Vývozy nad rámec paušálu jsou účtovány dle sazby:

120 l popelnice: 120x0,9=108,- Kč/svoz

240 l popelnice: 240x0,9=216,- Kč/svoz

 

Platbu je možno hradit:

 1. převodem – bezhotovostní platbou z bankovního účtu na obecní účet č. 1801698319/0800, variabilní symbol uvádějte číslo popisné
 2. v hotovosti v úřední dny na pokladně Obecního úřadu Střeň

Kalendář svozu odpadů 2024 

 Stren_kalendar_svozu_2024_A5.jpgStren_kalendar_svozu_2024_A52.jpg

 

Podmínky sběru komunálního odpadu pro rok 2024 jsou stejné jako v roce 2023, mění se jen cena. Přikládáme aktuální harmonogram svozů: Stren_kalendar_svozu_2024_A5.pdf

 

 

Svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat v měsících leden - březen a listopad - prosinec ve čtvrtek jednou za dva týdny (dle rozpisu). V měsících duben až říjen bude interval svozu zkrácen na 4 týdny (z důvodu nižší produkce SKO). Vyvezeny budou jen popelnice označené platným svozovým lístkem. Občan má povinnost označit nádobu (popelnici) číslem popisným a číslo popisné na svozovém lístku musí korespondovat s číslem na nádobě (popelnici). Občan má ze zákona a obecní vyhlášky povinnost třídit odpady. Nevytříděný odpad mu nemusí být od nemovitosti svezen!

 

Poplatek za odpady za rok 2024 budete platit až v roce 2025 na základě platebního výměru, který Vám bude předem doručen.

Výše poplatku bude stanovena na nemovitost dle skutečně odevzdaného množství odpadu (dle počtu vyvezených popelnic určitého objemu). Sazba poplatku činí 1,- Kč za litr směsného komunálního odpadu. Paušál, který zaplatí povinně každý majitel nemovitosti činí 720,- Kč za  720 litrů odpadu za rok. Této částce odpovídá 6 vývozů 120l popelnic nebo 3 vývozy 240l popelnic. Tyto svozové lístky jsou označeny nápisem PAUŠÁL.

Vývozy nad rámec paušálu budou účtovány dle sazby:

120l popelnice = 120,- Kč/svoz,

240l popelnice = 240,- Kč/svoz.

Za všechny nemovitosti se platí dle objemu odevzdaného odpadu bez výjimek.

 

Nové svozové lístky na rok 2024 Vám byly  doručeny v obálce v počtu 10 kusů do domovních schránek. Lístky jsou evidovány k Vaší nemovitosti a jsou nepřenositelné na jinou nemovitost. Na použité svozové lístky prosím i nadále uvádějte číslo popisné.

 

Z důvodu vysokých nákladů jsou zrušeny svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle. Kontejnery na stavební suť (2x ročně) budou zachovány.

 

V případě potřeby více svozových lístků, je možné další vyzvednout v kanceláři OÚ.

 

Sběr tříděného odpadu

Plasty a nápojové kartony (tetrapaky) budou sváženy pomocí žlutých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 4 týdny dle rozpisu.

 

Papír (papírové obaly) a lepenka budou sváženy pomocí modrých nádob (popelnic - 240 l) a to ve středu - jedenkrát za 8 týdnů dle rozpisu.

 

Obec sbírá následující tříděný odpad:

 • plasty (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo žluté kontejnery o objemu 1100 l na sběrných hnízdech);
 • nápojové kartony - tetrapaky (žluté nádoby o objemu 240 l v domácnostech nebo žluté kontejnery o objemu 1100 l na sběrných hnízdech);
 • sklo čiré (bílé zvony na sběrných hnízdech);
 • sklo barevné (zelené zvony na na sběrných hnízdech);
 • papír (modré nádoby o objemu 240 l v domácnostech a modré kontejnery o objemu 1100 l na na sběrných hnízdech);
 • bioodpad (zelené kontejnery na Trávníku a u bývalého zdravotního střediska);

Do kontejnerů na bioodpad nedávejte větve (zabírají zbytečně mnoho prostoru a generují vysoké náklady na dopravu a likvidaci). Na odkládání větví je určen označený prostor v bývalém areálu zemědělského družstva. Na likvidaci bioodpadu doporučujeme v maximální míře používat kompostéry a výsledný kompost použít na hnojení.

 • kov (šedé plastové popelnice na sběrných hnízdech);
 • použité jedlé oleje a tuky (plastové popelnice s vhozem na sběrných místech); Do uvedené nádoby patří pouze použité jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje a ztužené jedlé tuky). Do nádoby nepatří technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…). Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze v uzavřených PET lahvích!
 • textil (plechové nádoby bílé barvy o objemu 2,5 m3 umístěné na návsi a na Trávníku). Nádoby jsou určené k odkládání nepotřebného textilu, obuvi či plyšových hraček.

Sběr tříděného i komunálního odpadu zajišťuje pro obec Střeň firma EKO – UNIMED s.r.o. (kromě bioodpadu, kovů, olejů a textilu). Obec následně obdrží od společnosti EKOKOM (autorizovaná obalová společnost) finanční odměnu za vytříděné komodity. Přiznanou odměnu dále využíváme pro podporu třídění odpadů v obci (např. pro účely nákupu nových nádob na třídění, zhotovení svozového kalendáře či jiné služby spojené s likvidací odpadu).

 

Nadále je zachován každoroční jarní sběr kovů místními spolky SDH Střeň a TJ Střeň.

Speciální sbíraný odpad

 • baterie (nádoba ECOCHEESE u vchodu do obecního úřadu, v hostinci, ve škole, v obchodě);
 • světelné zdroje - zářivky, úsporky (nádoba Ekolamp u vchodu do obecního úřadu);
 • drobné elektrospotřebiče a baterie (nádoba E-box u vchodu do obecního úřadu);
 • použité tonerové a inkoustové kazety (nádoba u vchodu do obecního úřadu).

Sběr elektrozařízení

SDH Střeň oznamuje, že stále pokračuje sběr elektrozařízení (ledničky, pračky, sporáky, vysavače, vrtačky, brusky, apod.; přinést můžete i televize, monitory, rádia, počítače, mobily). Uvedená elektrozařízení odkládejte u brány obecního skladu (u bývalého zdravotního střediska).

Sběr stavební suti

 • kontejner za budovou Obecního úřadu Střeň
 • 1. termín: pátek 22. 3. 2024
 • 2. termín: pátek 4. 10. 2024

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Z důvodu vysokých nákladů jsou tyto svozy v obci  zrušeny.  Nebezpečný a objemný odpad mohou občané odvézt v průběhu celého roku do sběrného dvora v Nákle

Sběrný dvůr Náklo

Občané mají možnost využívat bezplatně služeb sběrného dvora v Nákle (odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu - po prokázání trvalého bydliště v obci Střeň občanským průkazem). Provozní doba sběrného dvora:

středa od 8:00 do 17:00 a sobota od 8:00 do 11:00.

Více informací o sběrném dvoře naleznete na www.tsnaklo.cz.

sběrný dvůr Náklo

Menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Audit Family Friendly Community

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. +420 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. +420 722 378 721

Návštěvnost stránek

407379