Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

14. 6. Roland

Zítra: Vít
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Ukončené záměry

Ukončené záměry

Obnova obce od osamostatnění v r. 1993

1997 / Obnova inženýrských sítí poškozených povodní, kanalizace, čištění, oprava MK, likvidace sutin, zatrubnění otevřených příkopů, odvodnění středu obce.

1997 / Obnova obecních  budov: obnova místní školy, rekonstrukce podlah, vybavení. Rekonstrukce podlah KD, sklepních prostor.

1997 – 1999 / Povodňová ochrana: dobudování ochranného hrázového systému, navýšení a rozšíření hrází v délce 4,5 km  kolem obce. Rekonstrukce a navýšení nivelety mostu na hlavní komunikaci u hřiště, rekonstrukce mostu přes Benkovský potok - Poněvu.

1997 / Bydlení: dostavba vybavenosti 12ti  azylových povodňových bytů.

1997 / výstavba dešťové kanalizace.

2000 / Urbanistika: s bytovou výstavbou po povodni vyvstává naléhavá potřeba urychleného vytvoření  urbanistické studie a územního plánu obce. Obec pořizuje územní plán jako nástroj pro usměrněnou výstavbu v duchu původní vesnické architektury.

2000 / Vytvoření průmyslové zóny, zóny pro čističku odpadních vod

Zaměření na novou bytovou výstavbu v duchu původní architektury

1999       /  Pořízení počítačové učebny v základní škole

 /   Přestavba kotelny v základní škole I. Etapa – energy
 /  Rekonstrukce elektroinstalace v KD

1999       /  Povodňová ochrana – navýšení hrází-dorovnání nivelety – údržba hrází

2004       /  Oprava kříže- vysvěcení
2005       /  Výstavba telekomunikačního stožáru
2005       /  Přestavba technického zázemí v základní škole
2005       /  Výstavba komplexu železniční stanice v rámci výstavby koridoru
2005       /  Výstavba železničního  nadjezdu, oprava cesty na Štěpánov
2006       /  Výstavba sportovního areálu  a tenisového kurtu
2008       /  Rekonstrukce osvětlení v základní škole, rekonstrukce soc. zař. - hostinec
2009       /  Rekonstrukce sociálního zařízení v KD, OÚ
2009       /  Výměna oken a obnova venkovní fasády v základní škole
2009       /  Rekonstrukce mostu na MK k nadjezdu

2010       /  Výstavba mostu v Zalazku

2012       /  Výstavba splaškové kanalizace a ČOV

2013       /  Výstavba dětského hřiště za KD

2014       /  Začátek výměny svítidel veřejného osvětlení

2015       /  Revitalizace návsi a veřejných prostranství obce Střeň

2015       /  Výměna vchodových dveří, oken a části podlah na obecních bytech

2015       /  Dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení

2015       /  Výsadba aleje třešní v Páži

2015       / 1. etapa čištění a monitoringu dešťové kanalizace

2016       /  Komplexní úprava veřejného prostranství obce Střeň (staveb. a vegetační úpravy - náves, před KD)

2016       /  Rekonstrukce místností zdravotního střediska (zateplení stropu, nové podlahy, vybavení ordinace)

2016       /  Nákup nového hasičského dopravního automobilu pro JSDH a SDH

2016       /  Oprava kříže u Navrátilového

2016       /  Obnova svítidel veřejného osvětlení k Moravě

2016       /  2. etapa čištění a monitoringu dešťové kanalizace

2017       /  Obnovení fasády obecních bytů Na Trávníku

2017       /  Kompostéry do domácností, štěpkovač

2017       /  Vybudování přístřešku na autobusové zastávce u Šléglového

2017       /  Zateplení a nová fasáda objektu zdravotního střediska, rekuperační odvětrávání

2017       /  Výměna vchodových dveří a oken kulturního domu

2017       /  Vybudování kamerového systému

2017       /  Oprava (výměna) hrázové propusti u fotbalového hřiště

2017       /  Digitální povodňový plán a VVS před povodněmi (bezdrátový rozhlas a hladinoměr na Moravě)

2017       /  3. etapa čištění a monitoringu dešťové kanalizace

2018       /  Výsadba vinice v areálu čistírny odpadních vod

2018       /  Pořízení třídících popelnic do domácností, kontejner na textil a velkoobjemový kontejner

2018       /  Chodník od obecního úřadu k vlakové zastávce

2018       /  Oprava balkónu nad vstupem do kulturního domu

2018       /  Změna dopravního značení na místních komunikacích - Zóna 30

2019       /  Dokončení čištění a monitoringu dešťové kanalizace

2019       /  Rozšíření kamerového systému v obci

2019       /  Pořízení užitkového elektromobilu se zametacím kartáčem

2019       /  Pořízení nového stolu na stolní tenis

2019       /  Pořízení ozvučení na obecní akce

2019       /  Pořízení lodě a příslušenství pro JSDH

2019       /  Dílčí rekonstrukce knihovny (zateplení stropu, vzduchotechnika, osvětlení, dataprojektor, plátno)

2020       /  Pořízení automatické meteostanice perfect-Air

2020       /  Výsadba druhé části vinice v areálu čistírny odpadních vod

2020       /  Výměna lajnování na antukovém kurtu

2020       /  Pořízení solárního sloupu (kompresor a nabíječka mobilních zařízení)

2020       /  Nový rozcestník a ptačí krmítko na návsi

2020       /  Pořízení ukazatele rychlosti u fotbalového hřiště (nové prvky)

2020       /  Přesunutí dětského hřiště v areálu za KD

2020       /  Dokončení rekonstrukce knihovny (podlaha, nábytek, bytový textil, dveře, IT vybavení)

2020       /  Zasíťování stavebních pozemků za obecním úřadem (cesta, sítě + přípojky, parkovací místa, vjezdy)

2020       /  Vysazení aleje platanů za obecním úřadem

2020       /  Vysazení aleje švestek za stavební zónou

2020       /  Vysazení stromů a keřů podél melioračního kanálu

2020       /  Rozšíření kamerového systému o kamery umožňující čtení RZ

2020       /  Pořízení vysoušečů vlhkosti

2020       /  Badmintonové hřiště na sále KD

2021       /  Rekonstrukce hřiště a přilehlých ploch za kulturním domem

2021       /  Výstavba workoutového hřiště a lanové dráhy za kulturním domem

2021       /  Vybudování zázemí knihovny (kuchyňka, sklad)

2021       /  Zázemí pro sportovně společenský areál (šatna, sprcha, WC, sklad)

2021       /  Obnova polní cesty s výsadbou ovocných dřevin, vysetí ořešáků

2022       /  Fotovoltaická elektrárna na ČOV

2022       /  Rekonstrukce přístavku KD na venkovní kuchyň

2022       /  Nákup skladovacích prostor u zdravotního střediska

2022       /  Rozšíření kamerového systému v areálu za kulturním domem

2022       /  Územní plán

2022       /  Rekonstrukce památníku obětem světových válek

2022       /  Revitalizace božích muk v polích