Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

24. 5. Jana

Zítra: Viola
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Hlášení z obce > Pozvání na zasedání ZO Střeň - čtvrtek 17. června

Pozvání na zasedání ZO Střeň - čtvrtek 17. červnaOznamujeme občanům, že ve čtvrtek 17. června 2021 od 19:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce Střeň. Program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 4. Schválení závěrečného účtu obce Střeň za rok 2020
 5. Schválení účetní závěrky obce Střeň za rok 2020
 6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Střeň za rok 2020
 7. Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021
 8. Dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021
 9. Dotace z Programu na podporu JSDH 2021
 10. Smlouva na zhotovení projektové dokumentace k akci Stavební úpravy a změna účelu užívání objektu bývalé ŽST
 11. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci Oprava střešního pláště a dobudování klubovny se zázemím v KD, č. p. 19
 12. Směnná smlouva k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod božími muky
 13. Bezúplatný převod pozemku od Státního pozemkového úřadu
 14. Dohoda o úpravě stávající technické infrastruktury
 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu „Střeň - Dostavba vodovodu pro novou zástavbu - SO 02 Vodovodní řad N1“
 16. Výpověď pozemků z pachtovní smlouvy se ZD Unčovice
 17. Žádost o spolufinancování nákupu tří interaktivních tabulí pro ZŠ a MŠ Střeň
 18. Rozpočtová opatření
 19. Diskuze
 20. Usnesení
 21. Závěr