Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

13. 6. Antonín

Zítra: Roland
Drobečková navigace

Úvod > Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Na Obecním úřadě ve Střeni můžete vyřídit (tel. 585 386 835, kancelar@stren.cz):

Vidimace a legalizace

 • ověření pravosti podpisu,
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou.

CzechPOINT

 • konverze dokumentů,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • formulář katastru nemovitostí,
 • výpis z veřejného rejstříku,
 • výpis z živnostenského rejstříku,
 • výpis z insolvenčního rejstříku,
 • výpis z bodového hodnocení řidiče.

Trvalý pobyt

 • hlášení trvalého pobytu
 • zrušení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. K přihlášení je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na obecním úřadě.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky.

Návod pro občana Co mám dělat když si měním adresu trvalého pobytu.pdf

Platby za odpady

Informace k možnostem realizace platby za odpady naleznete v sekci Odpady.

Platby za stočné

Informace k možnostem realizace platby za stočné naleznete v sekci Kanalizace.

Platby za psy

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců (odkaz na vyhlášku).

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa 70,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

O kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti na obecní úřad (vzor Žádosti o povolení kácení dřevin). Jde o kácení všech stromů ve stromořadích, kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí, pokud je kmen nižší, je třeba povolení vždy) a zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2.

Stromořadím se dle vyhlášky rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Zapojeným porostem dřevin se dle vyhlášky rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může obecní úřad vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může obecní úřad vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 4. zdůvodnění žádosti.

 

Životní situace

Obec Střeň dlouhodobě spolupracuje na pomoci občanům řešících problematické životní situace s Charitou Šternberk - středisko Litovel. V případě nutnosti konzultace řešení životních problémů se můžete obrátit na vedoucí střediska Litovel Ing. Ludmilu Zavadilovou nebo na starostu obce.

 

Životní situace (Portál veřejné správy)

 

Praktické rady pro životní situace (Olomoucký kraj)

 

Elektronický katalog sociálních a návazných služeb města Litovel

 

 
 
 
 
 

Informační systém pro města a obce v oblasti bezpečnosti

kruh

Fulltextové vyhledávání 2.0

Audit Family Friendly Community

Poruchy na kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit:
Marek Lenikus
tel. +420 604 924 503

nebo

Tomáš Vyroubal

tel. +420 722 378 721

Návštěvnost stránek

406351