Aktuality  

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace dle § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Střeň od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito registračními čísly: 

M1/2021 

M2/2021 

M3/2021 

M4/2021 

M5/2021 

M6/2021 

                                                    M7/2021                                                     

Mgr. M. Ťoupalíková, ředitelka školy 

Datum zveřejnění: 25. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Testujeme ve škole 

PROČ? 

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné prezenční vzdělávání ve školách a tolik potřebný osobní kontakt s jejich učiteli a vrstevníky. Testování na přítomnost viru COVID-19 probíhá v rámci dubnového návratu k prezenční výuce, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Týká se všech skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole. Netýká se dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky. Pravidelné testování je zásadní nástroj v boji proti šíření nákazy ve školách i mezi dětmi. Nejedná se samozřejmě o 100% ochranu. I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření. Režim testování si každá škola zvolí podle svých možností, proto vás o konkrétním návrhu a plánu bude informovat vaše škola. Testování bude organizováno tak, aby co nejefektivněji umožnilo bezpečnou a nerušenou výuku. Testováním je podmíněna přítomnost na prezenční výuce. Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění. další informace najdete na https://testovani.edu.cz/

KDE? Menší děti ve školní jídelně, větší děti ve třídě. Pro děti je zajištěno místo k sezení a odkládací plocha.

Vždy je nutné dodržet rozestupy mezi dětmi alespoň 1,5 metru. Pokud dítě navštěvuje družinu před zahájením vyučování, testuje se zde hned po příchodu.

JAK? Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Děti si vzorek pro testování samy odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu (nebolí to, je to jako šťourat se v nose) a počkají na výsledek. Při testování dětí v předškolním vzdělávání, mladších žáků ZŠ a žáků speciálních škol a tříd je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. další informace najdete na https://testovani.edu.cz/

VÝSLEDEK

Test je NEGATIVNÍ: Pokud test vyjde jako negativní, může vaše dítě pokračovat na výuku, pokud z důvodu výskytu nákazy ve škole není rozhodnuto jinak.

Test je POZITIVNÍ: Pokud test vyjde jako pozitivní, půjde vaše dítě domů a na výuku nesmí.

Nezletilé dítě – škola vás bude kontaktovat a vy si pro něj přijdete nebo dáte souhlas k tomu, aby samo opustilo školu. (Než si pro něj přijdete, počká ve speciální místnosti – izolaci.)

Škola pozitivně testovaným dětem vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem a je nutné, aby byl co nejrychleji proveden konfirmační test. Do té doby by se neměly pohybovat na veřejnosti. Dále je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení.

Negativní test není stoprocentní záruka toho, že dítě vir nepřenáší. Proto je důležité stále se chovat obezřetně a dodržovat další bezpečnostní opatření. další informace najdete na https://testovani.edu.cz/

CO KDYŽ SE O BJEVÍ NÁKAZA VE TŘÍDĚ? V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky. V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Pokud škola testuje RT-PCR testy, tak se konfirmace RT-PCR testem již neprovádí.

V případě, kdy konfirmační RT-PCR test nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou, nebo pokud konfirmační RT-PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti). další informace najdete na https://testovani.edu.cz/

KDY A JAK ČASTO SE VE ŠKOLÁCH TESTUJE? Testovat se bude na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky (pondělí) a ve čtvrtek.

UŽ JSME DOMA COVID-19 MĚLI. JE TEST NEZBYTNÝ? Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

CO SE STANE, KDYŽ DÍTĚ DO ŠKOLY NEPOŠLU? Pokud se vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, využití individuální konzultace).

 

 Hygienická opatření školy

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 

 SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

 

Náměty pro práci s dětmi z MŠ

Zdroje a materiály

 

Telefonní kontakty na protiepidemická oddělení v Olomouckém kraji:

Okres Olomouc: 585 719 111 kl. 231, 234, 248, 254, 255, 256

 

desatero

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
 
 
 
Mateřská škola je zapojena do    celoročního projektu  
"Se sokolem do života"
Se sokolem do života 
logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky.jpg
 
 
Mateřská škola je zapojena do projektu 
"Babička a dědeček
do školky"
Babička a dědeček do školky.jpg 
 
a do projektu
"Zdraví dětem"
 
Zdravik[1].jpg
 
OZDRAVNÝ POBYT VE ŠVAGROVĚ
SFŽP.PNG
 
MŽP.PNG
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
 
 
 

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace

Střeň 58, 783 32 Náklo

IČ školy: 731 84 373

tel. ZŠ:  799 534 971

tel. MŠ: 799 534 973

tel. ŠD, ŠJ: 799 534 972

e-mail: zs@stren.cz

            ms@stren.cz

 

celé Česko.jpg

http://celeceskoctedetem.cz/

Dotace

Výstřižek.PNG Popis projektu

Oficiální internetové stránky Evropské unie 

ESI fondy

OP VVV

 

 

Informace o pověřenci

 

Ve školce probíhají lekce "malé technické univerzity"

 


Příprava předškoláků:
každou středu 
12:00 - 12:30 hod.