Aktuality    

22. 1. 2021 - provoz škol zatím zůstává beze změn. Žáci dále pokračují v distanční výuce. Hodnocení za 1. pololetí bude zákonným zástupcům oznámeno 28. ledna, žáci dostanou výpis z vysvědčení po otevření prvního stupně. 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. DO 22. LEDNA 2021

1
Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020

Je povolena osobní přítomnost:

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci a zaměstnanci školy  i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.  Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.  Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

 Hygienická opatření školy

  

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 

 

 

 SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

 

 

 

Náměty pro práci s dětmi z MŠ

Zdroje a materiály

 

 

I

Telefonní kontakty na protiepidemická oddělení v Olomouckém kraji:

Okres Olomouc: 585 719 111 kl. 231, 234, 248, 254, 255, 256

 

desatero.PNG

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
 
 
 
Mateřská škola je zapojena do    celoročního projektu  
"Se sokolem do života"
Se sokolem do života 
logo-svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky.jpg
 
 
Mateřská škola je zapojena do projektu 
"Babička a dědeček
do školky"
Babička a dědeček do školky.jpg 
 
a do projektu
"Zdraví dětem"
 
Zdravik[1].jpg
 
OZDRAVNÝ POBYT VE ŠVAGROVĚ
SFŽP.PNG
 
MŽP.PNG
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
 

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace

Střeň 58, 783 32 Náklo

IČ školy: 731 84 373

tel. ZŠ:  799 534 971

tel. MŠ: 799 534 973

tel. ŠD, ŠJ: 799 534 972

e-mail: zs@stren.cz

            ms@stren.cz

 

celé Česko.jpg

http://celeceskoctedetem.cz/

Dotace

Výstřižek.PNG Popis projektu

Oficiální internetové stránky Evropské unie 

ESI fondy

OP VVV

 

 

Informace o pověřenci

 

Ve školce probíhají lekce "malé technické univerzity"

 


Příprava předškoláků:
každou středu 
12:00 - 12:30 hod.