Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Kalendář Fotogalerie Kontakty Rezervace kurt Knihovna Hladinoměr Komáři GObec
mapový portál obce
perfect-Air

Změna velikosti písma

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Povodňová kronika

Povodňová kronika

Charakteristika poškození obce při povodni  8.července 1997
 Po zničující povodni v roce 1997 nastoluje obec program obnovy jenž zahrnuje zpracovaná urbanistická studie v oblastech inženýrských sítí, obnovy obecních budov, individuelní výstavby, zeleně , ochranných protipovodňových systémů a dalších aktivit. V roce 1998 obec vstupuje do programu Obnova venkova.      V důsledku totálního zaplavení vesnice byly zaznamenány nedozírné škody na soukromém či obecním majetku , komunikacích a inženýrských sítích. Povodně a v důsledku přelití západní hráze zaplavuje celou lokalitu obce, domy, zahrady a polní kulturu. Úseky hrází jsou v několika místech odplaveny až po úroveň terénu. Výše hladiny v níže položených částech obce dosahuje až do 1,5 m.

·         V prvních dnech povodně , zejména v noci ze 7. na 8. Července dochází ke zřícení nebo statickému narušení u 31 stavení, tyto jsou později zdemolovány a odvezeny na skládku do Nákla.

·         Dlouhodobě neobyvatelných domů do zimy 1997 zůstalo 130. Jsou zabydleny pouze z nouze a ne plně vysušené. Bezprostředně po povodni se ocitá bez přístřeší 88 občanů včetně dětí a přestárlých osob. Mnozí žijí po povodni v provizorních podmínkách u svých blízkých a rodin.

·         Povodeň zničila 70% obecních komunikací , které utrpěly ve značné míře též pohybem těžké techniky při odklízení sutin.

·         Kanalizační systém obce je zanesen náplavami , vedení nízkého napětí je strženo zřícenými domy.

·         Obecní dům a základní škola je zcela zaplavena a zničeno je zařízení v přízemí budovy.

·         K datu 12.12.1997 je vystaveno 28 demoličních výměrů , 3 demoliční výměry s polovičním vyklizením stavby , o přístřeší přišlo 21 rodin.

·         Z 88 obyvatel , kteří se ocitají bez přístřeší , je 37 ubytováno ve dvanácti nově vystavěných obecních bytech. Zbývajících 51 občanů je ubytováno u svých rodin a známých.

 Obnovné programy

 ·         Výstavba popovodňových obecních bytů – 3 domy  12 bytových jednotek. Zahájení prací 25.8.1997 . Stavba byla zakončena a předána obci 3.12.1997 tj. za 3 měsíce od započatí stavby. Náklady na výstavbu činily 8,3 Mil Kč.

 ·         Vyčištění obce od naplavenin a ruin – likvidace škod po povodni v červenci 1997 s vynaložením nákladů 2,5 Mil.Kč

 ·         Výstavba dešťové kanalizace – projektový plán z roku 1996 ,realizace po povodni v srpnu 1997 v délce zatrubnění        1800 m.

 ·         Výstavba hrází I. etapy západní a jihozápadní části obce v délce 130 m. Hráz je navýšena a rozšířena na pojezd nákladního vozidla. Počátek stavby 21.10.1997,dále navazuje2.12.1998  II.etapa výstavby – dokončení je 28.5.1999. Na stavbě se finančně spolupodílí Povodí Moravy a obec Střeň. Nálady 4 Mil.Kč.

 ·         Oprava inženýrských sítí,kanalizací a komunikací  0,9 Mil.Kč

 ·         Obnova základní školy ,hlavní podíl na financování činily         humanitární  pomoci a též st. dotace celkové náklady 1,7 Mil. Kč.

 ·         Obnova Kulturního  domu k 20.12.1997.

 ·         Vnější úprava Kulturního domu včetně sportovního areálu duben - červenec 1999. OKÚ přispívá částkou 400 tis.Kč , 60%  podílem  se účastní obec.

 ·         Oprava statiky kapličky po povodni

 ·         Oprava mostu přes Benkovský potok – opásání pilířů a zpevnění náběžných křídel. Průběh stavby červenec –srpen 1999.

 ·         Rekonstrukce mostu –silnice Lhota Střeň. srpen 1999. Rozpočet stavby činí 100 780. EURO z dotace EU programu PHARE prostřednictvím Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy v Olomouci.

 ·         Pokračování III. etapy výstavby hrází jihovýchodní a východní části v délce 1800 m.Investorem je Povodí Moravy  Olomouc. Počátek prací je v září 1999 – dokončení prosinec 1999.Zhotovitelem  je firma Vičar Olomouc. Komplex hrází kolem obce tvoří prstenec o obvodu 4500 m.

 ·         Vytvoření průmyslové zóny pro zájemce o podnikání o celkové výměře 10.000 m2.