Střeň
oficiální stránky obce
Odběr novinek mapa Akce Fotogalerie Kontakty Rezervační systém Knihovna

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

25. 11. Kateřina

Zítra: Artur
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty > Záměr obce

Záměr obce

Program obnovy a rozvoje  obce do roku 2015

Bydlení

Záměrem obce  je vytvoření podmínek pro novou výstavbu a  bydlení. Vytvoření  koncepce zóny  pro  bytovou výstavbu  rodinných  domů . Podpora a zachování  předškolního a  školního zařízení , rozvíjení zájmových aktivit . Vytvářet takové podmínky , které by byly motivující pro mladé rodiny z hlediska zájmu o bydlení v lokalitě obce.

Realizace :  2008 – 2020

Sport-rekreace - cestovní ruch

Podpora výstavby sportovišť a vytváření podmínek pro aktivity mládeže i dospělé populace.
Dotvoření kluziště,  vybaveni  a rozšíření sportovně kulturního areálu kulturního domu.
Vytvoření posezení, dostavba  tech. zázemí , obnovu fasád KD, oken, zateplení  a celková oprava areálu, podpora výstavby universálního hřiště na volejbal, tenis, nohejbal.
Vytváření podmínek pro rozšíření rekreačních služeb , atraktivit a oživení cestovního ruchu s návazností na  rekreační aktivity , které nabízí místní lokalita přírodní rezervace  Litovelského Pomoraví..

Životní prostředí

Obnova výsadby původních dřevin v obci, úprava zeleně a veřejných prostranství  v duchu zachování  krajinného rázu.  Prosazování využívání ekologických způsobů vytápění. 

Památky

Zaměření na údržby  obecních památek , udržení a uchování kulturního dědictví a hodnot  - kříže , kaplička, pomníky.
 
Realizace :  probíhá

Spolky a sdružení, kultura

Podpora obecních spolků a sdružení  SRPŠ, SDH , Sokol, Senior-klub na  principu partnerství .Podpora aktivit - plesy, sportovní soutěže, zájmová činnost, divadelní vystoupení, poznávací zájezdy.Zapojení spolků a široké veřejnosti do dění v obci s důrazem na sportovní a kulturní vyžití mládeže a zachování kulturního dědictví a tradic. 

Občanské vybavení , doplňkové  vybavení

Obnova veřejného osvětlení

Rozšíření , zkvalitnění cyklotras procházejících obcí výstavba cyklo odpočívek. Rozšíření služeb pohostinství, vybavení obce poutači , vývěsky a značením  se zaměřením  na lokalitu přírodní rezervace Litovelské Pomoraví.  Revitalizace návsi a veřejných prostranství probíhá .

Dopravní obslužnost – místní komunikace

Podpora zkvalitnění autobusové , železniční sítě v obci.  Realizována  čekárna pro cestující na návsi.  
Pro zajištění bezpečnosti při průchodu pěších obcí a zejména žáků navštěvujících  místní školu je v plánu výstavba chodníků na hlavním dopravním průjezdu obcí .

Realizace probíhá

Protipovodňová ochrana 

V realizaci je rekonstrukce propustí v tělese hráze.

Odpady – separace odpadů

Plán : Zdokonalení systému

  • zajištění systému třídění skla, plastů, nebezpečných odpadů
  • zajištění čistoty životního prostředí v obci a okolí
  • osvěta mládeže a občanů v duchu udržitelného rozvoje.

 Zajišťuje se  průběžně.

Obecní aktivity  a cíle

  • členství ve SOSM
  • členství a  aktivní spolupráce s Mikroregiony Olomoucko a Litovelsko
  • členství v programu Leader – MAS  Moravská cesta .

Knihovnictví

Uchování dlouhodobé tradice knihovnictví v obci a obnova knižního fondu.  Využívání   internetu  pro veřejnost jako  součásti  knihovny.
 
Realizováno průběžně

Obecní kronika

Cíl: Pro uchování kulturních a historických hodnot zachovat kontinuitu při vedení obecní kroniky. Provádí  se  prostřednictvím  obecního  kronikáře.

Dlouhodobý rozvoj obce  do r. 2020

Soustředění turistických aktivit do lokality obce a  rozvíjení cestovního ruchu.

Obnova místních komunikací.

Hlášení z obce

Integrace tratí do Olomouce

Kontejner ECO TEXTIL

Na Trávníku je umístěn sběrný kontejner na textil.
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil, zabalený v zavázaných igelitových pytlích, boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.

Poruchy kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit
Marek Lenikus
604 924 503

Olomoucký kraj

Dotace
logo[2].jpg

Návštěvnost stránek

147482