Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Střeň!

Školní budova byla vystavěna v roce 1881 a prvním učitelem i řídícím učitelem v jedné osobě je tehdy jmenován František Vaněk. Zásadní změny zaznamenala místní škola v letech:

škola

1909  –  z důvodu velké početnosti žáků – cca 100 je zbudována přístavba  pro
 dvoutřídní provoz

1962  –  obnovení školní stravovny

1980 – přístavba dvou místností pro provoz mateřské školy

1988    zřízení školní družiny

1997  rekonstrukce školy po zničující povodni

1998  Přestavba kotelny v objektu. I. Etapa úsporně energetického projektu.
        – Přestavba technického zázemí jídelny a sociálních zařízení  v objektu školy.

2008  Rekonstrukce osvětlení v celém objektu školy.

2009  Výměna oken a obnova fasády  II. etapa UEP.

2010/2011    vybavení I. třídy pylonovou a interaktivní tabulí

2011/2012    vybavení II. třídy interaktivní tabulí

2012/2013    pořízení nového nábytku (stolky a židle) do MŠ

                    malování prostor MŠ, zpříjemnění interiéru pěknými barevnými obrázky

                    malování šatny pro děti z MŠ a žáky ZŠ

 2013/2014    výměna linolea v učebnách ZŠ

                     vybavení školní zahrady sestavou průlezek

                     stavební úpravy v MŠ propojení herny a ložnice,

                                                        úpravy hygienického zázemí

2014/2015    malování přízemí budovy

                    vybavení školní zahrady houpačkou a lanovými průlezkami

2015/2016    malování chodby v 1. patře budovy

                    pořízení pylonové tabule do II. třídy ZŠ

                    zkvalitnění bezdrátového připojení k internetu

                    úprava školního dvora a prostranství před školou

V současné době je základní škola uzpůsobena na dvoutřídní provoz pro 1.  4. ročník. 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...
 
 
 
Mateřská škola je zapojena do    celoročního projektu  
"Svět nekončí za vrátky,  cvičíme se zvířátky"
 
 
Mateřská škola je zapojena do projektu 
"Babička a dědeček
do školky"
(Celé Česko čte dětem
Babička a dědeček do školky.jpg 
 
MŠ 
Příprava předškoláků:
 každé úterý
12:00 - 12:30 hod.

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace

Střeň 58, 783 32 Náklo

IČ školy: 731 84 373

tel. ZŠ:  585 386 863

             730 655 634

tel. MŠ: 730 694 889

e-mail: zs@stren.cz

            ms@stren.cz

 

celé Česko.jpg

http://celeceskoctedetem.cz/

Dotace

dotacePoskytovatel dotace SZIF ve výši 247 294,-Kč.  Poskytovatel dotace Státní zemědělský intervenční fond
program rozvoje venkova ČR - vybudování dětského hřiště.

 

Sbíráme víčka od PET lahví: Pomáháme Lukáškovi

 

Informace o pověřenci