mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2 1995 vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č 2 1995.pdf

OZV č. 3 1997 o  vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníků obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.pdf

OZV č. 4 1997kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3 1997.pdf

OZV č.1 1999 kterou se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstrańováním sněhu a náledí, a kterou se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.pdf

OZV č. 3 1999 o vyhlášení urbanistické studie pro obec Střeň.pdf

OZV č. 1 2001 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3 1997.pdf

OZV č.3 2002 kterou se vyhlašují závazné části územního plánu obce Střeň+ příloha č.1,2,3,4.pdf

OZV č.2 2003 O ochraně veřejného pořádku a zeleně.pdf +příloha č.1 k vyhlášce 2 2003.pdf

OZV č.1 2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2 1996, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole.pdf

OZV č.1 2005.pdf kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2002 o vyhlášení závazných  částí územního plánu obce Střeň

14.7.1995

 

11.9.1997

2.12.1997

 

20.12.1999

15.4.1999

4.7.2001

15.11.2002

15.4.2003

1.1.2005

 

30.9.2005

OZV 1/2010 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -zrušena

1.1.2011

OZV -2/2010 - O místním poplatku ze psů 1.1.2011

OZV 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střeň

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.                                                                                       

                  26.6.2015

           1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška obce Střeň č.1-2016, o nočním klidu.pdf

       31.12.2016           

Nařízení obce

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.pdf

 

Vybrané směrnice obce

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

2016

Usnesení ZO 6-2016.pdf

Usnesení ZO 5-2016.pdf

Usnesení ZO 4-2016 pdf

Usnesení ZO 3-2016.pdf

Usnesení ZO 2-2016.pdf

usnesení ZO 1- 2016.pdf

 

2015

Usnesení ZO č. 9-2015.pdf

Usnesení ZO č. 8-2015.pdf

Usnesení ZO č. 7-2015.pdf

Usnesení ZO č. 6-2015.pdf

Usnesení ZO č 5-2015.pdf

Usnesení ZO č . 4-2015.pdf

Usnesení č. 3- 2015.pdf

Usnesení ZO 2-2015 (2).pdf

Usnesení ZO 1-2015.pdf

2014

Zapis zasedani ZO 3-2014.pdf

Usnesení ZO 2-2014.pdf

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO 1-2014
Zápis z ustavujícího zasedání ZO 1-2014

2013

2012       

2011

2011, 2012

2010

2009

2008

Územní plán

Integrace tratí do Olomouce

Kontejner ECO TEXTIL

Na Trávníku je umístěn sběrný kontejner na textil.
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil, zabalený v zavázaných igelitových pytlích, boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.

Poruchy kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit
Marek Lenikus
604 924 503

Olomoucký kraj

Dotace
logo[2].jpg

Návštěvnost stránek

119976