mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 12 22 33

Setkání hasičů seniorů ve Střeni

Datum konání: 22. 6. 2017

Ve čtvrtek 22. června 2017 se na sále kulturního domu ve Střeni uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů a hasičů seniorů, které pořádalo OSH Olomouc. Akce se zúčastnilo přibližně 160 zasloužilých hasičů ze sborů dobrovolných hasičů z celého okresu. Hlavními hosty setkání byl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Ing. Karel Kolářík a vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce Ing. Jan Langr. Během vystoupení pozvaných hostů byly nejčastěji zmiňovaným tématem povodně v roce 1997 (před 20 lety), vzájemná pomoc a pocit sounáležitosti lidí při těchto neradostných událostech.

Velké poděkování za organizaci celé akce patří starostce OSH paní Vlastimila Švubová a členům SDH Střeň pod vedením Romana Uvízla.

Jiří Nevima, starosta

IMG_20170622_164001.jpg

IMG_20170622_165727.jpg

IMG_20170622_170031.jpg

IMG_20170622_173011.jpg

Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii OSH Olomouc.


Publikováno 23. 6. 2017 15:31

Žehnání křížů - poděkování

Datum konání: 19. 6. 2017

Obec Střeň děkuje farnosti Náklo za organizaci slavnosti žehnání křížů (po opravě), která proběhla dne 18. června 2017. Slavnostní obřad žehnání křížů provedl pan biskup Josef Hrdlička z Olomouce. Průvod s dechovou kapelou Nákelanka vedl od prvního kříže na začátku Střeně směrem ke kapli a k druhému kříži. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění na sále místního kulturního domu. O další program se postaral Nákelský pěvecký sbor společně s dechovou hudbou Nákelanka. Příjemně nám zapěli a zahráli k tanci a poslechu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci akce a pomoci při opravách uvedených sakrálních staveb, zejména pak Pavlu Gargelovi a MUDr. Marii Turkové.

Jiří Nevima, starostaimg_20170618_161506.jpg

img_20170618_164739_1.jpg

Další fotografie z akce je možno shlédnout v galerii zde.


Publikováno 20. 6. 2017 23:03

Nové číslo obecního zpravodaje - 3/2017

Datum konání: 21. 6. 2017

zpravodaj 3-2017.pdf


Publikováno 21. 6. 2017 22:12

Preventivní zásahy proti komárům

Datum konání: 21. 6. 2017

S ohledem na menší výskyt komárů v okolí obce provádějí zaměstnanci obce Střeň preventivní zásahy proti larvám komárů v místech, kde se periodicky vyskytuje voda a je to z hlediska podmínek ochrany přírody možné (v intravilánu). Při zjištění výskytu larev v patřičném stádiu je na líhniště aplikován přípravek Vectobac (např. výtoky z dešťové kanalizace).

V případě výletů komárů je možno použít jako odpuzující prostředek přípravek Predátor 3D tekutá moskytiéra (aplikováno např. před fotbalovým zápasem TJ Střeň na místním hřišti). V případě pořádání veřejných akcí je možno domluvit preventivní zásah ze strany obce Střeň (spolky v obci o možnosti informovány).

Na druhou stranu je potřeba brát na zřetel, že komáři do okolí naší obce vždy patřili a není možné je nikdy stoprocentně eliminovat. Jsou součástí celého ekosystému a tvoří nedílnou část potravního řetězce živočichů. Při náletu komárů - zejména v čase před setměním je vhodné chránit se repelentními přípravky. Je potřeba si uvědomit, že komár může být přenášečem různých nemocí (spíše tropické).

Aktuálně je sucho a lze předpokládat spíše snižující se počet komárů. Komárům zmar!

Jiří Nevima, starosta

komár.jpg


Publikováno 21. 6. 2017 13:36

Loštické slavnosti 2017

Datum konání: 24. 6. 2017 - 25. 6. 2017

Plakát-Slavnosti 2017.jpgPROGRAM 2017.jpg22. Festival dechovek.jpgBOHOSLUŽBA.jpg

 

 


Publikováno 19. 6. 2017 13:15

Podpora na energetické úspory v bytových domech (IROP)

Datum konání: 19. 6. 2017

Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické úspory v bytových domech v IROP

Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala podporu na zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro místní rozvoj podařilo dojednat příznivější podmínky také pro zdroje tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

12052017_byty_ORP.jpg

Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory v následujících případech:

1/ výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;

2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za staré plynové kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;

3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již zateplené bytové domy);

4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;

5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;

6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do sítě;

7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry bytového domu při instalaci některé technologie bez současného zateplení bytového domu. Podpora tedy nebude poskytována pouze na komplexně zateplené bytové domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen pouze částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí – pouze komplexnost provedených opatření přinese maximální úspory výdajů za energie;

8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla – např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpadla už není hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda s požadavky ekodesignu.

Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 660 žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu představuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016 a žádosti o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017. 

Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k posunu z nejhorší klasifikační třídy G do klasifikační třídy C, nebo zateplení panelového bytového domu o 77 bytech v Šumperku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme ve všech 13 krajích, celkem v 260 obcích a městech. (V Praze poskytuje podporu bytovým domům program Nová zelená úsporám.)

N_09_Jirkov_1_SZ_44_02.jpg

Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ naleznete na webu IROP („webu IROP“ vložit prolink na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)

Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj („regionálních pracovištích“ vložit prolink: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/).

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.PNG


Publikováno 19. 6. 2017 13:05

Pozvánka na Žehnání křížů

Datum konání: 18. 6. 2017

Pozvánka na Žehnání křížů ve Střeni.jpg


Publikováno 13. 6. 2017 9:44

3. ročník "Běhu Jana Opletala"

Datum konání: 17. 6. 2017

3. ročník Běhu Jana Opletala.jpg

 


Publikováno 13. 6. 2017 8:54

XIX. ročník amatérského turnaje ve volejbale

Datum konání: 17. 6. 2017

Pozvánka na volejbalový turnaj.jpg


Publikováno 13. 6. 2017 8:56

Nabídka zaměstnání v automobilovém průmyslu

Nabídka zaměstnání.jpg


Publikováno 7. 6. 2017 8:41

Novější 1 3 12 22 33

Integrace tratí do Olomouce

Kontejner ECO TEXTIL

Na Trávníku je umístěn sběrný kontejner na textil.
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil, zabalený v zavázaných igelitových pytlích, boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.

Poruchy kanalizaci

Poruchy na tlakové kanalizaci hlásit
Marek Lenikus
604 924 503

Olomoucký kraj

Dotace
logo[2].jpg

Návštěvnost stránek

123400